Webinar 3

Şirketlerde ``Gölge Yönetim Kurulları``

Iş dünyasında, 20.yüzyılın sonlarından başlayarak “yakın dönem” finansal performansı ağırlıklı başarı ölçütü olarak alan bir yaklaşım hakim olmuştur. Ancak özellikle iletişim teknolojileri alanındaki hızlı gelişmeler ve bunun sonucu piyasalarda oluşan karşılıklı bağımlılıklar ve konsolidasyon süreçleri, “paydaşlık” ve “sürdürülebilirlik” konularının öne çıktığı yeni bir dünyanın şekillenmesinin önünü açmıştır.

Bu dünyada geleceğin ne getireceğini beklemek yerine geleceği hissetmek, anlamak, bugünden öngörmek ve hatta olabildiğince şekillendirmek büyük önem kazanmış, bu ihtiyaç şirket stratejilerinin kritik bir unsuru konumuna gelmiştir. Bu noktada Yönetim Kurullarının rolü de o derecede kritik bir önem kazanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği olarak bu konuya dikkat çekerken, uluslararası uygulamalarda da yerini almaya başlayan “Gölge Yönetim Kurulu” (GYK) kavramının tartışmaya açılmasının yararlı olacağını değerlendiriyoruz.

İşletmelerin içinden özellikle uzmanlık alanları ve geleceğe duyarlı yaklaşımları ile öne çıkan genç yöneticilerden oluşturulacak ve anlamlı düzeyde yetkilendirilecek olan GYK’lar, şirketlerin geleceğini bugünden şekillendirecek etkin yapı taşlarını oluşturacaklardır.

Derneğimiz, bu alanda Türkiye’deki uygulamalara öncü olan değerli yöneticileri interaktif bir panel ortamında bir araya getiriyor. Etkinliğimiz, değerli panelistlerimizin görüşlerinden sonra katılımcılarımızın soruları ile zenginlik kazanacaktır.