banner

Yeni Küresel Rekabet Şartlarında Yönetim Kurullarına Düşecek Roller

Covid 19 krizi hepimizi yerinde salladı. En “hazır” ve ileri görüşlü, pro-aktif olduğunu sanan yönetici ve liderleri dahi ve tüm kurumları temelden sarstı. Harvard Business School ‘un krizin hemen başında tüm dünyadan 3000 şirket sahibi ya da yönetici / lider mezunu ile yaptığı sorgulamada hemen tamamı tereddütsüz kendilerinin ve şirketlerin böyle bir şeyi düşünemediklerini, dolayısıyla hazır olmadıklarını ifade etti.

Şimdi “yeni normaller” aranmakta, rekabetin, iş yapma tarzlarının aynı kalamayacağını konuşmaktayız. Bütün bu karmaşaya bir düzen getirmede şirket ve kurumların “beyni” olan Yönetim Kurullarının yeni rolü, tavrı, yeterlikleri, yapısı ne olmalı?

Ülkemizin üç lider ve yenilikçi ekonomik biriminin genç kuşak yönetim liderleri ile bu ana temayı tartışmak için YÜD olarak düzenlediğimiz bu video konferansa sizi davet ediyoruz.