Şirketlerde “Gölge Yönetim Kurulları

Iş dünyasında, 20.yüzyılın sonlarından başlayarak “yakın dönem” finansal performansı ağırlıklı başarı ölçütü olarak alan bir yaklaşım hakim olmuştur. Ancak özellikle iletişim teknolojileri alanındaki hızlı gelişmeler ve bunun sonucu piyasalarda oluşan karşılıklı bağımlılıklar ve konsolidasyon süreçleri, “paydaşlık” ve “sürdürülebilirlik” konularının öne çıktığı yeni bir dünyanın şekillenmesinin önünü açmıştır. Bu dünyada geleceğin ne getireceğini beklemek yerine geleceği…

Yeni Küresel Rekabet Şartlarında Yönetim Kurullarına Düşecek Roller

Covid 19 krizi hepimizi yerinde salladı. En “hazır” ve ileri görüşlü, pro-aktif olduğunu sanan yönetici ve liderleri dahi ve tüm kurumları temelden sarstı. Harvard Business School ‘un krizin hemen başında tüm dünyadan 3000 şirket sahibi ya da yönetici / lider mezunu ile yaptığı sorgulamada hemen tamamı tereddütsüz kendilerinin ve şirketlerin böyle bir şeyi düşünemediklerini, dolayısıyla…

Covid-19 Çağında Dijital Dünya: Şirketler İçin Hayatta Kalma Önerileri

Son yıllarda “Dijital Dünya/Dijitalleşme” kavramlarını çok sık dinledik ama şirketlerin yönetim kurullarında bu konuyu gerçekten anlayıp, konuya yeterli önemi verdik mi? Bugün küresel olarak ekonomik, sosyal ve siyasal olarak yaşamın tüm alanlarını etkileyen “Covid-19 sonrası” dünyanın “COVİD-19’dan arınmış” bir dünya olmayacağını da görüyoruz. Bundan dolayı, sürecin pandemi aşaması geride kalırken, yaşamın yeni bir normalde şekilleneceğini…