YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DERNEĞİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN AKTİF VE PROFESYONEL YÖNETİM KURULLARI

YÜD'E HOŞ GELDİNİZ

YUD (Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği), şirketlerinin yönetim kurullarının etkinliğini artırmak, şirketlerin yönetişim modellerinin çağın kurumsal yönetim ilkelerine uygun hale gelmesini desteklemek ve bu konuda bir referans merkezi olmak üzere kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.