YÜD'E HOŞ GELDİNİZ

YUD (Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği), şirketlerinin yönetim kurullarının etkinliğini artırmak, şirketlerin yönetişim modellerinin çağın kurumsal yönetim ilkelerine uygun hale gelmesini desteklemek ve bu konuda bir referans merkezi olmak üzere kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.

Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği, ülkemizde faaliyet gösteren ve ekonomik kalkınmamızın itici gücünü, yenilikçi ve yaratıcı dinamiklerini temsil eden, küresel piyasalarda öncü ve rekabetçi unsurlarını oluşturan bütün sektörlerdeki girişimcilerin ve işletmelerin; gelişimlerini çağdaş yönetim modelleri ve uygulamaları yönünde sürdürmeleri için gerekli bilgi, donanım ve anlayışların yerleştirilmesini hedefler.

Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği, bu bağlamda şirket yönetim kurullarının ve bu kurulları oluşturan yönetim kurulu üyelerinin hedeflerinin aşağıda belirtilen ilkeler yönünde belirlenmesinin ve yürütülmesinin şirketlerin tüm paydaşları açısından büyük önem taşıdığını benimser.

Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği, bu ilkelerin yönetim kurulları düzeyinde en geniş anlamda anlaşılması, geliştirilmesi ve benimsenmesi için gerekli bilgilendirme, tartışma ve uygulama platformlarının etkin ve sistematik olarak ülkemizdeki ilgili profesyonel çevrelere ulaştırılması için çalışır.

Bu temel ilkeler ana hatları ile aşağıda sunulmuştur:

AKTİFLİK

Yönetim Kurullarının kendi sektörleri ve parçası oldukları ekonomik dünyadaki gelişmeleri aktif olarak izleyerek ve değerlendirerek, bu gelişmelerden geleceğe yönelik çıkarımlar yapacak bilgi ve donanıma sahip olmaları

PROFESYONELLİK

Yönetim Kurullarının var olan yetkinliklerini uygulamaya geçirecek anlayış ve uygulama kapasitesine sahip üyelerden oluşturulmasının sağlanması

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Yönetim Kurullarının sürdürülebilir büyüme için sürdürülebilir şirketler vizyonu ile gündemi belirlemesi, komite oluşturma ve çalıştırma yetkisini geliştirmesi, risk veya fırsatları değerlendirme kapasitesini arttırması, hesap verebilmesi

PAYDAŞLARIMIZ VE İŞ ORTAKLARIMIZ

Günümüz dünyasında, Dernekler de şirketler gibi sadece kendi kaynakları ve yetkinlikleriyle vizyon ve misyonlarını gerçekleştirmekte zorlanmaktadırlar.

Bilgi teknolojisi ve iletişimdeki ilerlemeler, yöneticilerin ulusal sınır tanımadan bilgiye erişim imkanı ve küresel anlamda rekabet edebilmelerine olanak sağlamaktadır. Buradan yola çıkarak, derneğimiz stratejik işbirlikleri ile; içerik yaratmak, eğitim atölyeleri organize etmek ve en iyi uygulamaları üyelerine sunmak için yola çıkmıştır. Hedef kitlemize daha etkin karar ve yönetim mekanizmaları aktarmayı hedeflediğimiz bazı işbirliklerimiz:

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİMİZ VE STRATEJİK ORTAKLIKLARIMIZ

Capture
gndi
ifc-logo-0

TEKNOLOJİ VE ALTYAPI DESTEKÇİLERİMİZ

SABANCIDX

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.