Articles

Haziran 4, 2020

Yeni Küresel Rekabet Şartlarında Yönetim Kurullarına Düşecek Roller

Covid 19 krizi hepimizi yerinde salladı. En “hazır” ve ileri görüşlü, pro-aktif olduğunu sanan yönetici ve liderleri dahi ve tüm kurumları temelden sarstı. Harvard Business School ‘un krizin hemen başında tüm dünyadan 3000 şirket sahibi ya da yönetici / lider mezunu ile yaptığı sorgulamada hemen tamamı tereddütsüz kendilerinin ve şirketlerin böyle bir şeyi düşünemediklerini, dolayısıyla…

View details