Articles

Ocak 31, 2024

COP28- YÖNETİM KURULLARI İÇİN ÇIKARIMLAR VE DEĞERLENDİRMELER

YÜD Yayını COP28- YÖNETİM KURULLARI İÇİN ÇIKARIMLAR VE DEĞERLENDİRMELER GİRİŞ World Economic Forum inisiyatifiyle yönetim kurullarının önderliğinde “net sıfır geçiş süreci”ni hızlandırmak amacıyla kurulan Climate Governance Initiative (CGI) kapsamında oluşturulan “Chapter Zero Türkiye” platformu çalışmalarına başlamıştır. Chapter Zero Türkiye, yönetim kurullarının iklim değişikliği ile ilgili farkındalığını ve iklim değişikliği kaynaklı risk ve fırsatlara ilişkin…

View details