Capture

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin aktif yönetim kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiğimiz ‘Türkiye Yönetim Kurulu Barometre Anketi’mizi tamamladık.

YÜD olarak 2017’de kurulduğumuz günden bugüne bir kurumun kaderini belirleme yetkisine sahip yönetim kurullarının; kompozisyonu, gündemi, komite oluşturma ve çalıştırma yetkisi, risk veya fırsatları değerlendirme kapasitesi, hesap verebilmesi ve sürdürülebilir büyümesi için önemli başlıkları belirlemeyi amaç edindik. Bu kapsamda, günümüzde işleyişleri giderek önem kazanan yönetim kurullarının etkinliğini kapsamlı olarak değerlendirme fırsatı bulduğumuz Türkiye’de ilk defa yapılan Yönetim Kurulu Barometre Anketimizi tamamladık.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin aktif yönetim kurulu üyeleriyle Bain&Company Türkiye iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz Yönetim Kurulu Barometre Anketi’mizde şirketlerin iş ve büyüme stratejilerini belirleyen, yol haritalarını oluşturan ve kurumsallaşmayı pekiştiren yönetim kurullarını mercek altına alma fırsatımız oldu. Anket sonuçlarına göre Yönetim Kurullarının etkinliklerini; “Değer Yaratma”, “Sürdürülebilirlik”, “Yönetim Kurulu Yapısı”, “Yapılanma ve Süreçler” ve “Liderlik ve Kültür” başlıkları altında değerlendirdik ve bir Yönetim Kurulu Etkinlik Skoru ortaya çıkardık.

Her sene düzenli olarak gerçekleştirmeyi ve yönetim kurullarının etkinliklerini yıllar itibariyle karşılaştırmalı olarak izleyerek, yol haritası çıkarmayı planladığımız anketin sonuçlarını sizlerle paylaşmak isteriz.

Sürdürülebilir büyüme için aktif ve profesyonel yönetim kurulları oluşturulması misyonumuza doğrudan katkısı olacağına inandığımız anketten çıkan iyileştirme alanlarının YÜD olarak takipçisi olacak ve gelecek dönem stratejilerimizi bu yönde belirleyeceğiz.

Türkiye Yönetim Kurulu Barometresi 2022

YK Barometresi 2022 Sunum

Barometer Survey Results (English)