Kuşaklar arası farklılıklar, hatta çatışmalar her zaman iş dünyasının gündemini meşgul etmiş, zaman içinde çeşitli çözümler yaratılmıştır.

  • Son yıllarda gündeme oturan Z kuşağının etkileri bundan farklı mı?
  • Teknolojik dönüşümün hızlandığı, dünya çapında sürdürülebilirliğin sorgulandığı günümüzde iş dünyasının yükselen Z kuşağına yaklaşımı nasıl olmalı?
  • Tüm paydaşlar (müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, STK’lar vs) açısından ele alındığında Z Kuşağına yönelik şirket yönetimleri ne tür stratejiler geliştirmeli?

Konuyu iş dünyasının tepe yöneticilerinin, stratejistlerin ve araştırmacıların gözünden ele aldık.